بایگانی نویسنده: الیاس حسینی

ثبت عنوان در ایرانداک به نام دانشجو برای جلوگیری از سرقت عنوان

پس از تأیید عنوان پروپوزال توسط استاد راهنما و تصویب عنوان در گروه آموزشی؛ یکی [...]

نحوه تایپ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و اصول تایپ در نرم افزار ورد

با توجه به رشته و نوع مطلبی که مینویسیم نحوه تایپ پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و دکتری [...]

اصول تایپ در نرم افزار ورد و نحوه تایپ کردن پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری در نرم افزار ورد

فهرست مطلب اول از هر چیزی باید بدانیم که بهترین برنامه برای تایپ کردن پایان‌نامه [...]

پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری چندقدم تا همراه با اصول نوشتن ۱۰۰ درصد تضمینی

در اولین گام نوشتن پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری، اصول نوشتن از آنجایی آغاز می‌شود [...]

قالب بندی پایان نامه

قالب بندی برای پایان نامه های ارشد و رساله های دکتری تصمیم برای نگارش هر [...]

فوت‌نوت‌ها در نرم‌افزار ورد

اصولا در نوشتن کتاب، مقالات، پایان نامه ها برای ایجاد توضیحات حاشیه ای در متن [...]

ویراستاری و صفحه آرایی

ویراستاری و صفحه آرایی با نرم افزار ورد چقدر در تولید کتاب ها کمک میکند [...]