این دوره که به صورت جامع تهیه شده است و تمامی دوره هایی که برای یک فرد ویراستار و صفحه آرا مورد نیاز است را در بر میگیرد و پس از این دوره یک فرد حرفه ای در حیطه ویراستاری و صفحه آرایی خواهید شد.

۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان

دوره آموزشی نخبگان ثروت ساز به صرفه ترین حالت خرید محصولات مان را تجربه کنید دوره آموزشی نخبگان ثروتساز شامل آموزش های زیر میباشد به با توجه به تجربه و بررسی ها به نظر میرسد نیاز بیشتر افراد جامعه میباشد تا با آموزش ها به بیشتر نیاز های خود پوشش دهند. آموزش نرم افزار ورد [...]