برای پیمایش در حساب کاربری خود از منوی سمت راست استفاده کنید.
همچنین می توانید با استفاده از دکمه سفارش ها خرید های خود را بررسی نمایید.

اگر دوره ای خریداری نموده اید و هوز لایسنس کد آن به ایمیل شما ارسال نگردیده است با مراجعه به سفارش ها لایسنس کد مربوط به اسپات پلیر را از آن جا بردارید.